Reference - alternativní investice

V rámci investiční a geografické diverzifikace pro nás hrají důležitou roli investice na kapitálových trzích, do private equity a venture kapitálu, a také do nově vznikajících odvětví ekonomiky jako jsou například blockchain a crypto měny. U PE a VC se zajímáme jak o přímé investice do společností s primárně minoritním podílem, u vybraných odvětví také o kontrolní podíly, tak i o investice do PE a VC fondů. U investic do nových alternativních trendů máme zájem především o strategická partnerství s průkopníky v dané oblasti, kteří disponují potřebnými odbornými znalostmi.

  • Investice do několika fondů Credo Ventures
  • Investice do fondu ARX Equity Partners