Reference - distressed assets

Investice do kvalitních podkladových aktiv (komerční i rezidenční nemovitosti, části podniků i celé společnosti, pozemky a rozvojová území atd.) zatížených právními nebo vztahovými vadami či jinými problémy a z těchto důvodů složitě prodejných dlouhodobým strategickým investorům. Cílem těchto projektů je odstranění vad, navýšení hodnoty a prodej dlouhodobým cílovým investorům.

  • Odkup pozemků a vypořádání závazků, zajištění ÚR – následný prodej významnému developerovi za účelem vybudování areálu pro logistickou společnost – Brno
  • Skladový a logistický areál v průmyslové zóně, vyřešení sporů mezi vlastníky vypořádání závazků – následný prodej areálu nadnárodnímu developerovi – Plzeň
  • Reorganizace výrobní společnosti a následný prodej strategickému partnerovi – Ostrava