Jsme investiční skupina s více než 2,15 mld. CZK proinvestovaných prostředků.

VÍCE O NÁS

O společnosti

Jsme investiční skupina Czechoslovak Capital Partners a.s. („CSCP“), která vznikla transformací z fondu kvalifikovaných investorů Šestého uzavřeného investičního fondu, a.s.. Tento fond byl zřízen v roce 2012 podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Fond působil na investičním trhu 9 let a získal bohaté zkušenosti napříč celým investičním spektrem.

Od doby založení bylo již investováno (včetně společností ve skupině) více než 2,15 mld. CZK.

2.15

mld. Kč proinvestováno

8

běžících projektů

16

ukončených projektů

CSCP ultimátně vlastní celá skupina investorů z okruhu významných privátních klientů advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, přičemž žádného z investorů není možné označit za ovládající osobu ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, protože nikdo nedisponuje alespoň 40 % hlasovacích práv, a to ani ve shodě s jiným investorem. V rámci své investiční činnosti CSCP plně využívá unikátní právní a daňové zázemí této největší česko-slovenské advokátní kanceláře.

Činnost

6UIF a jeho pokračovatel CSCP od svého založení před 9 lety investovaly v rámci regionu České a Slovenské republiky více než 2 mld. Kč do celého spektra projektů včetně investic do aktiv s právními a jinými vadami, nemovitostí komerčního (včetně logistiky) i rezidenčního charakteru, developerských projektů, soudních sporů a dalších typů aktiv.

Ačkoli nejsme oborově vyhranění a vždy individuálně posuzujeme každý projekt z pohledu realističnosti business plánu a finančního modelu, výnosů, rizika a zejména osobnosti nositele projektu, investice realizujeme zejména v níže uvedených oblastech.

Jako privátně vlastněný subjekt s bohatými investičními zkušenostmi a unikátním personálním a právním zázemím rozhodujeme rychle, pragmaticky a zároveň jsme připraveni akceptovat vyšší míru rizika.

Představenstvo

CSCP je řízeno tříčlenným představenstvem, které je odpovědné za obchodní vedení společnosti.

Ing. Martin Sušil, CF

Předseda představenstva CSCP, má 25 let zkušeností v oblasti korporátních financí, M&A a restrukturalizací. V CSCP je zodpovědný za vedení investičního procesu. V průběhu své předchozí kariery v Deloitte řídil projekty v oblasti fúzí a akvizic, restrukturalizací a financování, v jejichž rámci spolupracoval s řadou významných privátních klientů i velkých zahraničních investičních bank. Před nástupem do Deloitte pracoval jako ředitel odboru podnikových financí a restrukturalizací v Konsolidační bance Praha. V průběhu kariery působil též jako člen statutárních orgánů řady českých podniků a organizací.

Ing. Karel Postler

Ing. Karel Postler, člen představenstva CSCP, má dlouholeté zkušenosti s poskytováním podnikatelských a investičních úvěrů z bankovního i nebankovního sektoru. Karel pracoval téměř 20 let v Komerční bance, kde se zaměřoval nejen na poskytování úvěrů, ale i na jejich restrukturalizace a řízení rizik. V globální poradenské společnosti Accenture Karel definoval strategie řízení rizik finančních institucí a zaváděl metody jejich sledování. V rámci CSCP se Karel věnuje řízení rizik.

Ing. Roman Horák

Ing. Roman Horák, člen představenstva CSCP, působí ve společnosti již od jejího vzniku s tím, že do roku 2020 zastával pozici jediného člena dozorčí rady CSCP. Roman je manažerem s dlouholetými zkušenostmi z oblasti bankovnictví a investování. Roman pracoval v oblasti úvěrových obchodů v několika českých bankách, naposledy v úseku Řízení korporátních rizik Československé obchodní banky. Roman má dlouhodobou praxi v rámci oceňování nemovitostí a hodnocení podnikatelských záměrů. V rámci CSCP se Roman věnuje zejména vyhledávání investičních příležitostí a jejich vyhodnocování.

Dozorčí rada

Mgr. Marek Vojáček

Mgr. Marek Vojáček, člen dozorčí rady, je advokátem a zakládajícím partnerem největší česko-slovenské advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. Úkolem Marka, jako člena dozorčího orgánu CSCP, je zejména kontrolní činnost nad působením představenstva a komunikace s investory, kteří patří mezi významné privátní klienty advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS.