Jsme investiční skupina s více než 3 mld. CZK proinvestovaných prostředků.

VÍCE O NÁS

O společnosti

Jsme investiční skupina Czechoslovak Capital Partners a.s. („CSCP“), která vznikla transformací z fondu kvalifikovaných investorů Šestého uzavřeného investičního fondu, a.s.. Tento fond byl zřízen v roce 2012 podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Fond působil na investičním trhu 9 let a získal bohaté zkušenosti napříč celým investičním spektrem.

Od doby založení bylo již investováno (včetně společností ve skupině) více než 3 mld. CZK.

3

mld. Kč proinvestováno

11

běžících projektů

25

ukončených projektů

CSCP ultimátně vlastní celá skupina investorů z okruhu významných privátních klientů advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, přičemž žádného z investorů není možné označit za ovládající osobu ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, protože nikdo nedisponuje alespoň 40 % hlasovacích práv, a to ani ve shodě s jiným investorem. V rámci své investiční činnosti CSCP plně využívá unikátní právní a daňové zázemí této největší česko-slovenské advokátní kanceláře.

Činnost

6UIF a jeho pokračovatel CSCP od svého založení před 9 lety investovaly v rámci regionu České a Slovenské republiky více než 3 mld. Kč do celého spektra projektů včetně investic do aktiv s právními a jinými vadami, nemovitostí komerčního (včetně logistiky) i rezidenčního charakteru, developerských projektů, soudních sporů a dalších typů aktiv.

Ačkoli nejsme oborově vyhranění a vždy individuálně posuzujeme každý projekt z pohledu realističnosti business plánu a finančního modelu, výnosů, rizika a zejména osobnosti nositele projektu, investice realizujeme zejména v níže uvedených oblastech.

Jako privátně vlastněný subjekt s bohatými investičními zkušenostmi a unikátním personálním a právním zázemím rozhodujeme rychle, pragmaticky a zároveň jsme připraveni akceptovat vyšší míru rizika.

Tým

Mgr. Marek Vojáček

Mgr. Marek Vojáček, člen dozorčí rady, je advokátem a zakládajícím partnerem největší česko-slovenské advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. Úkolem Marka, jako člena dozorčího orgánu CSCP, je zejména kontrolní činnost nad působením představenstva a komunikace s investory, kteří patří mezi významné privátní klienty advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS.

Ing. Martin Sušil, CF

Předseda představenstva CSCP, má 25 let zkušeností v oblasti korporátních financí, M&A a restrukturalizací. V CSCP je zodpovědný za vedení investičního procesu. V průběhu své předchozí kariery v Deloitte řídil projekty v oblasti fúzí a akvizic, restrukturalizací a financování, v jejichž rámci spolupracoval s řadou významných privátních klientů i velkých zahraničních investičních bank. Před nástupem do Deloitte pracoval jako ředitel odboru podnikových financí a restrukturalizací v Konsolidační bance Praha. V průběhu kariery působil též jako člen statutárních orgánů řady českých podniků a organizací.

Ing. Roman Horák

Ing. Roman Horák, člen představenstva CSCP, působí ve společnosti již od jejího vzniku s tím, že do roku 2020 zastával pozici jediného člena dozorčí rady CSCP. Roman je manažerem s dlouholetými zkušenostmi z oblasti bankovnictví a investování. Roman pracoval v oblasti úvěrových obchodů v několika českých bankách, naposledy v úseku Řízení korporátních rizik Československé obchodní banky. Roman má dlouhodobou praxi v rámci oceňování nemovitostí a hodnocení podnikatelských záměrů. V rámci CSCP se Roman věnuje zejména vyhledávání investičních příležitostí a jejich vyhodnocování.

Ing. Karel Postler

Ing. Karel Postler, člen představenstva CSCP, má dlouholeté zkušenosti s poskytováním podnikatelských a investičních úvěrů z bankovního i nebankovního sektoru. Karel pracoval téměř 20 let v Komerční bance, kde se zaměřoval nejen na poskytování úvěrů, ale i na jejich restrukturalizace a řízení rizik. V globální poradenské společnosti Accenture Karel definoval strategie řízení rizik finančních institucí a zaváděl metody jejich sledování. V rámci CSCP se Karel věnuje řízení rizik.

Mgr. Lena Fryčová

Mgr. Lena Fryčová je advokátka specializující se na korporátní právo a právo fúzí a akvizic. Lena poskytuje právní poradenství v oblasti nastavování holdingových struktur, včetně zajištění jejich komplexního fungování se zaměřením na daňové strukturování a corporate governance. V rámci CSCP vede právní tým a jejím hlavním úkolem je právní revize veškerých právních vztahů a nastavování korporání a daňové struktury skupiny CSCP.

Ing. David Havlíček

Ing. David Havlíček působí v CSCP na pozici Senior Associate a v rámci společnosti se věnuje zejména transakčnímu procesu, správě a řízení vybraných projektů a portfoliových společností a vyhodnocování nových investičních příležitostí. Před příchodem do CSCP pracoval jako investiční analytik ve skupině RSJ nebo jako prezident Klubu investorů.

Ing. Zdeněk Navrátil

Ing. Zdeněk Navrátil má téměř 20 let zkušeností v oblasti stavebnictví, projekt managementu a developmentu. V průběhu své předchozí kariéry řídil výstavbu velkých bytových a komerčních celků v roli generálního dodavatele pro společnost Metrostav a.s. Zdeněk následně působil v roli ředitele developmentu pro společnost SIDI Prague s.r.o. V CSCP a.s. je zodpovědný za řízení oddělení Real estate.

Ing. et Ing. Monika Talašová

Ing. et Ing. Monika Talašová, Investiční manager v CSCP, se primárně věnuje přímým investicím do private equity a venture kapitálu ale také investicím do fondů. Monika v rámci svého působení v CSCP rozšiřuje strategická partnerství s oborníky skrz širokou škálu odvětví. Před nástupem do CSCP, Monika působila v oblastí financí a M&A.

Jakub Vrbovský

Jakub Vrbovský, Investiční manager v CSCP, se v rámci společnosti věnuje vyhodnocování investičních příležitosti na kapitálových trzích, v private equity, venture kapitálu a také v nově vznikajících odvětví ekonomiky. Před nástupem do CSCP Jakub působil ve švýcarské bance Credit Suisse, kde se primárně věnoval přímým investicím do soukromých společností a investicím v rámci IPO, které byly určeny pro nejbonitnejší klientelu banky.